Aanmeldformulier

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende cursus
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Betaling contributie.

De contributie per kwartaal dient bij vooruitbetaling te worden overgemaakt vóór de volgende datum:

  • eerste kwartaal uiterlijk 31 januari
  • tweede kwartaal uiterlijk 30 april
  • derde kwartaal uiterlijk 31 juli
  • vierde kwartaal uiterlijk 31 oktober

Bovengenoemde verklaart vanaf de aanvang van het lidmaatschap de contributie te voldoen via een automatische overschrijving naar IBAN rekeningnummer NL78 RABO 0131 5388 96 met in de omschrijving uw naam en lidnummer.

Op onze website " www.schilderlessen-made.nl " kunt u de actuele contributiebedragen per kwartaal voor de verschillende schildergroepen inzien.

Goedkeuring en verzenden inschrijfformulier.

Door ondertekening van dit formulier geeft u de V.I.P.P. toestemming om uw persoonsgegevens te mogen vastleggen en verwerken in de ledenadministratie en de contributie-administratie, en tevens te mogen gebuiken voor het toesturen van nieuwsbrieven en overige informatie over de V.I.P.P.

Uw persoonsgegevens worden door de V.I.P.P. zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming, en zoals vastgelegd in de privacyverklaring van de V.I.P.P.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

©2022 Teken- en Schildergroep V.I.P.P. Made