Belangstellenden kunnen zich aanmelden door het invullen van een inschrijfformulier. In de diverse cursussen geldt een maximum aantal cursisten i.v.m. de begeleiding door de docenten. Indien er in de gewenste cursus nog plaats is, kan men direct met de cursus starten. In het andere geval wordt men op een wachtlijst geplaatst en krijgt men bericht zodra er een plaats vrijkomt.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de V.I.P.P. wordt aangegaan voor minimaal één kwartaal en de opzegtermijn bedraagt één maand. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt euro 11,35.

Contributie
De contributie voor 2022  bedraagt:

 ◊ voor volwassenen euro  55,00 per kwartaal
 ◊ voor jeugd basisschool euro  23,00 per kwartaal
 ◊ voor jeugd voortgezet onderwijs     euro  27,50 per kwartaal

De contributie kan jaarlijks per 1 januari gewijzigd worden.

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op uiterlijk 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober van het cursusjaar, via een automatische overboeking naar de bankrekening van de V.I.P.P.

Aanschaf materialen voor volwassenen
Alle materialen (schilderdoek, papier, verf, pastelkrijt e.d.) dienen door de cursist zelf te worden aangeschaft. In het Crealokaal zijn wel diverse soorten papier voorradig welke tegen inkoopprijs kunnen worden gekocht.

Aanschaf materialen voor jeugdgroepen
Het materiaal dat de jeugdgroepen gebruiken wordt door de V.I.P.P. ter beschikking gesteld. Dit is mogelijk door een subsidie van de gemeente Drimmelen.

Inschrijfformulier
U kunt zich inschrijven door dit formulier in te vullen en te versturen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.

©2022 Teken- en Schildergroep V.I.P.P. Made