Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door het invullen van een inschrijfformulier. Voor alle groepen geldt een maximum aantal leden i.v.m. de begeleiding door de docent. Door de grote belangstelling hebben we een te grote wachtlijst voor volwassenen en heeft het bestuur besloten tot een tijdelijke ledenstop. Voor de jeugd is er geen wachtlijst

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VIPP wordt aangegaan voor minimaal één kwartaal en de opzegtermijn bedraagt één maand. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 11,35.

Contributie

De contributie voor 2024 bedraagt:

penseel voor volwassenen

€ 58,00 per kwartaal

 

penseel voor jeugd basisschool

€ 24,00 per kwartaal

 

penseel voor jeugd voortgezet onderwijs

€ 29,00 per kwartaal

 

De hoogte van de contributie wordt bepaald door de algemene ledenvergadering en kan jaarlijks per 1 januari wijzigen.
De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op uiterlijk 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober van het lopende jaar, via een automatische overboeking naar de bankrekening van de VIPP.

Aanschaf materialen voor volwassenen

Alle materialen (schilderdoek, papier, verf, pastelkrijt e.d.) dienen door de leden zelf te worden aangeschaft. In het Crealokaal zijn wel diverse soorten papier voorradig welke tegen inkoopprijs kunnen worden gekocht.

Aanschaf materialen voor jeugdgroepen

Het materiaal dat de jeugdgroepen gebruiken wordt door de VIPP ter beschikking gesteld. Dit is mogelijk door een subsidie van de gemeente Drimmelen.

Inschrijfformulier

U kunt zich inschrijven door dit formulier in te vullen en te versturen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.